Kontakt


List do Uczestników ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE Wytyczne Covid-19
Program najbliższego kursu


Kurs nr 5 - Neurologia, znieczulenie regionalne i terapia bólu – 01-04 grudnia 2021

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii
im. Ludwika Bierkowskiego
31-501 Kraków,
ul. Kopernika 17

Dyrektor Ośrodka: 
prof. dr hab. Janusz Andres
email : msandres@cyf-kr.edu.pl


W-ce Dyrektor Ośrodka : 
dr med. Alicja Macheta


Sprawy organizacyjne :
Janina Wójcik +48 502 076 202
email : biuro@ceea.pl


Sprawy księgowe:
Joanna Galewicz

email:ksiegowosc@anest.eu


Strona internetowa/faktury :
Tomasz Galewicz,
email : biuro@ceea.pl