Kontakt


II Forum Bezpieczeństwa Pacjenta List Prezesa PTAiIT

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
Program najbliższego kursu


Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii
im. Ludwika Bierkowskiego
31-501 Kraków,
ul. Kopernika 17

Dyrektor Ośrodka: 
prof. dr hab. Janusz Andres
email : msandres@cyf-kr.edu.pl


W-ce Dyrektor Ośrodka : 
dr med. Alicja Macheta


Sprawy organizacyjne :
Tomasz Galewicz +48 668 604 860
email : biuro@ceea.pl


Sprawy księgowe:
Joanna Galewicz

email:ksiegowosc@anest.eu


Strona internetowa/faktury :
Tomasz Galewicz,
email : biuro@ceea.pl
Top