WYTYCZNE 2021 EN DO KONSULTACJI
List do Uczestników
Szanowni Państwo
W związku z nasilającą się pandemią Covid-19, planowany na grudzień br. kurs CEEA Nr 4 w Ośrodku Krakowskim, zgodnie z pismem z dnia 15 października br., przekładamy na termin 14 - 17 kwiecień 2021 roku.
Życzę Wszystkim dużo sił i zdrowia dla przetrwania tego trudnego dla naszej specjalności okresu.
Prof. dr hab. med. Janusz Andres
Dyrektor Ośrodka CEEA w Krakowie

KURSY CEEA

Europejskie Szkolenia Ustawiczne
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE Aktualności COVID-19
AKTUALNOŚCI ⬇︎
Program najbliższego kursu


Kurs nr 4 - Matka i dziecko. Odrębności odpowiedzi ustrojowej.
14-17 kwietnia 2021 Kraków.
ZAPISZ SIĘ NA KURS
Drogie Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,


Witam na stronie internetowej Ośrodka Europejskiego Szkolenia Ustawicznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Krakowie. Nasz program edukacyjny powstał dzięki ponad 30-letniej działalności Komitetu Europejskiej Edukacji w Anestezjologii i Intensywnej Terapii Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii (ESA, CEEA, www.esahq.org, www.ceea.pl), a kalendarz szkoleń w naszym Ośrodku znajdziecie Państwo w odpowiedniej zakładce strony. Za ukończenie każdego kursu CEEA wraz z testem samooceny otrzymują Państwo punkty edukacyjne, które uznawane są w systemach ciągłego kształcenia zawodowego w anestezjologii i intensywnej terapii we wszystkich krajach Europy, a także w wielu krajach na świecie poprzez współpracę ESA/CEEA ze Światową Federacją Towarzystw Anestezjologicznych (WFSA www.wfsahq.org). Po zaliczeniu cyklu 6 kursów CEEA otrzymują Państwo dyplom ukończenia pełnego cyklu kursów, który powinien być odnawiany co 5 lat i w przyszłości może stać się podstawą do oficjalnej recertyfikacji/rewalidacji zawodowej anestezjologów w Europie.

Zapraszam Państwa serdecznie na najbliższe kursy w Ośrodku CEEA w Krakowie:
nr 4 - Matka i dziecko. Odrębności odpowiedzi ustrojowej (14-17 kwietnia 2021),
Kurs nr 5 - Neurologia, znieczulenie regionalne i terapia bólu (01-04 grudnia 2021),

Jednocześnie już dzisiaj zapraszam Państwa do zaplanowania udziału w XX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który odbędzie się w Krakowie w dniach 31.08-02.09.2021 roku.

Aktualności

Partnerzy :

Top